α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ E-mail

1

Κοντάρας Βασίλειος ΠΕ04-Διευθυντής peirgym@aegean.gr

2

Γρίβα Ευστρατία Θεολόγος  

3

Αποστόλου Ελένη Γαλλικών  

4

Ψωμαδάκη Μαρία Φιλόλογος  

5

Προβέτζα Αγγελική Φιλόλογος  

6

Αράπογλου Μαρία Αγγλικών  

7

Αναγνώστου Ευστράτιος Φιλόλογος  

8

Αρχοντούλη Αικατερίνη Φιλόλογος  

9

Δημητράκα Ευτέρπη Φιλόλογος  

10

Σωτήρχου Μαρία Μαθηματικός  

11

Χατζέλλης Μιχαήλ Μαθηματικός  

12

Σταθοπούλου Αθανασία Φυσικός  

13

Σπυρέλλης Κων/νος Γυμναστής  

14

Γουγούλας Νίκος Πληροφορικής ngou@aegean.gr

15

Μανταμαδιώτου Μάχη  Αγγλικών  

16

Ταβλά Νίκη Οικιακής Οικονομίας  

17

Βερβέρης Μανώλης Γυμναστής  

18

Καραγιάννη Νάντια Μουσικής  

19

Σάββας Δημήτριος Τεχνολόγος  
 20 Θεολόγου Ασημίνα Γερμανικών  
 21 Κιουρέλλης Αλέξ. Φυσικός  
 22 Καρδαλάς Κων/νος Χημικός  
 23 Χατζηγιαννάκη Αθηνά Καλλιτεχνικών  
 24 Ζέζα Ιωάννα Μουσικής  
 25 Πολυχνιάτου Αγγελική Φιλόλογος  
                                      

                                         

Ιστορικό | Διδακτικό προσωπικό | Αρθρογραφία | Πειραματικό Βήμα

Προγράμματα | Εκδηλώσεις | Θέατρο | Μαθητές | Εργασίες Μαθητών | Η Λέσβος

Αρχική σελίδα