ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

"Γιάννης και Αριστείδης Δελής"      Δικελή 6

      811 00 ΜΥΤΙΛΗΝΗ

     Τηλ-Fax. 0251-43700
     E-mail : peirgym@aegean.gr

Σχεδίαση και υλοποίηση

 Νίκος Γουγούλας

Καθηγητής ΠΕ19

ngou@aegean.gr