ΤΟ  ΚΤΙΡΙΟ  ΠΟΥ  ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ   ΤΟ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  

"Γιάννης καί Αριστείδης Δελής"

 

Το κτίριο του Πειραματικού Γυμνασίου Μυτιλήνης.